KKP网站压缩包的密码

KKP网站压缩包的密码

 主者既白,使署間職,有真闕使補。初病止伤其后天之血气,未遽累及先天之水火,故但热之则寒消,寒之则热退,随手立应,何必他求。

有其人所行,當備上姓名。 而曰化生于脾,脏受于肝,宣布于肺,施泄于肾,何也?

胃病或宜大泻,或宜大补,当察虚实。但恐書益文多辭,令難知,故止真人言耳。

俗人乃如是,欲復犯天,自理何益乎?分大暑、立秋、处暑、白露属湿土,则秋气反多于夏,而土为失位矣。

先痛后肿者,气伤形也;先肿后痛者,形伤气也。自消息,勿復怨天咎地也。

今地上師尚不中,名為逆子,何能反中天上師乎哉?文書前後復重者,誠憎是惡人,不可久生耳。

Leave a Reply