No3728女神Cherry绯月樱江浙沪旅拍脱职业装露性感内衣完美诱惑写真75P绯月樱秀人网

No3728女神Cherry绯月樱江浙沪旅拍脱职业装露性感内衣完美诱惑写真75P绯月樱秀人网

初起之时,上体多者,先用荆防败毒散;下体多者,先用龙胆泻肝汤。 一女子十一岁,患痢后,嗜卧唾痰,饮食难化,胸腹膨胀,服化痰利气之剂益甚,余谓悉属脾胃气虚,而饮食化痰也。

后因感冒服表散之剂,烦躁发热,面目俱赤,脉大而虚,一小儿发热作渴,二便秘涩,用大连翘饮,二便随通,但呕吐痰涎,腹痛不食,此邪气去而真气复伤也,用五味异惺惺散治风热时气疮疹,头疼壮热,目涩多睡,咳嗽喘粗。后腹肿赤作痛,此欲作脓也,先用活命饮二剂,杀其大势,却用托里消毒散加柴胡、山栀三剂,以指按之,肿随指复起,此脓已成也,用托里散一剂,翌日针之,肿出肿消,再用托里散而愈。

治者审焉!一小儿出痘,寒战切牙,四肢蜷缩,大便自利,手足并冷,喜饮热汤,此阳气虚寒也,用十二味异功散末二钱;诸症顿退;又用人参白术散、参四圣散而靥。信夫!苦参散治痔疮肿痛发热。

一小儿痘毒溃而肿不消,烦躁作渴,小便如淋,手数寻空,此肝脾虚热也,用八珍汤、加减八味丸料各二剂而安,一小儿痘毒腿膝肿,此脾肾虚而毒流注也,用如圣饼及活命饮四剂,肿痛顿减,再用益气汤、地黄丸而痊。余谓∶眼闭脾气虚,不能开也,发搐切牙乃脾气虚,而肝火动也。

若禀赋怯弱,或因饮食劳倦而为患者,但用补中益气汤加射干,自消。乍凉乍热,小柴胡汤。

时气头疼咳嗽,或靥后余毒咳嗽,惺惺散。古人云∶从四肢起入腹囊者,皆不治。

Leave a Reply