No5341模特奶酥36E私房性感白色轻透服饰秀丰满身材傲人豪乳诱惑写真41P奶酥秀人网

No5341模特奶酥36E私房性感白色轻透服饰秀丰满身材傲人豪乳诱惑写真41P奶酥秀人网

以饮食不节,寒热不调,清浊相干,阴阳乖隔,而成霍乱。故仍以桂枝附子汤。

皆由于发汗,散亡其肾、肺二藏真气也。 里有病,脉当沉细,今反浮大而无里脉,且无里证,故知愈也。

此三句必是错简,当删之。 兼大则邪实,而所以遗害于肺,正未有已,故必以辛热发之,亦兼以甘寒佐之,使久合之邪,涣然冰释,岂不快乎?

湿家头汗出者,乃上湿下热,蒸而使然,非阳明内实之热,蒸而上越之汗也。数为虚之「虚」字,当是「热」字。

大逆上气之「大」字,当是「火」字,文义病药始属,必是传写之□。 故阳先绝,阴后竭,死则身青而冷;阴先绝,阳后竭,死则身赤而温也。

伤寒不大便,六、七日,头痛有热者,与承气汤。师曰:寸脉下不至关,为阳绝;尺脉上不至关,为阴绝,此皆不治,决死也。

Leave a Reply